Regulamin sklepu internetowego 4LAPY.PL

Sklep Internetowy www.4lapy.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.4lapy.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez wspólników spółki cywilnej pod nazwą: 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej 63, REGON Spółki 241372143, NIP Spółki 5472113659; wspólnik spółki cywilnej 4ŁAPY.PL Katarzyna Cholewa, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 6521632728, REGON 241628996 (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, organ prowadzący Minister Gospodarki) oraz wspólnik spółki cywilnej 4ŁAPY.PL Łukasz Drozdowski, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472012243, REGON 241372870 (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, organ prowadzący Minister Gospodarki).

Adres do korespondencji:
4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski
ul. Listopadowa 63
43-300 Bielsko-Biała
tel. 799050080, email: biuro@4lapy.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Użytkownik składając zamówienie lub dokonując rejestracji jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania wszystkich jego postanowień.
 4. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Użytkownik - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.
 3. Klient – Użytkownik, który złożył zamówienie w Sklepie.
 4. Sprzedawca - 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472113659, REGON 241372143
 5. Administrator – podmiot zarządzający Sklepem oraz udostępniający jego zasoby Użytkownikom i Klientom.
 6. Konto użytkownika – panel administracyjny udostępniony Użytkownikom i Klientom po dokonaniu rejestracji przez Administratora za pośrednictwem, którego można składać zamówienia na produkty oferowane w Sklepie.

III. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w tym: projekt graficzny, logotyp, koncepcja, nazwa, oprogramowanie oraz baza danych podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Cookies oraz aktualnego adresu e-mail.

IV. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie przyjmowane są:
  1. poprzez stronę internetową http://4lapy.pl 24 godziny na dobę przez cały rok,
  2. telefonicznie pod numerem +48 799 050 080 w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz soboty w godzinach od 10:00 do 14:00,
  3. pocztą elektroniczną pod adresem biuro@4lapy.pl 24 godziny na dobę przez cały rok
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku gdy zamówienia dokonał Klient, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do autentyczności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia i odmówienia jego realizacji, jeśli potwierdzenie nie było możliwe w ciągu 24 godzin od jego złożenia.
 4. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną. Informacja zwrotna, potwierdzająca poprawność złożonego zamówienia, zostanie wysłana na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
 5. Czas realizacji zamówienia jest zależny od sposobu płatności:
  1. płatność przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym,
  2. płatność za pobraniem – natychmiast po złożeniu zamówienia,
  3. płatność kartą kredytową – przystąpienie do realizacji zamówienia następuje w chwili autoryzacji transakcji.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione produkty znajdują się na magazynie Sklepu bądź u Dostawców. W przypadku niedostępności części produktów Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania przy realizacji zamówienia.
 7. W przypadku gdy produkt jest niedostępny Sklep ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie do 30 dni od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał płatności, to Sklep zobowiązuje się do dokonania zwrotu w terminie do 14 dni od chwili anulowania zamówienia.
 8. Klient może modyfikować zamówienie tylko do chwili jego wysłania. Korekty w zamówieniu należy zgłaszać telefonicznie pod numerem: +48 799 050 080.
 9. Nietypowe zamówienia należy wcześniej skonsultować telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z obsługą Sklepu.
 10. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dowód zakupu - paragon. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta.

V. CENY PRODUKTÓW

 1. Ceny produktów są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy chyba, że zaznaczono inaczej.
 3. Cena ostateczna i wiążąca to cena podana na stronie produktu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Całkowity koszt zamówienia zostanie przedstawiony Użytkownikowi po wybraniu formy płatności i sposobu dostawy.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed zmianą cen, wprowadzeniem bądź zmianą warunków akcji promocyjnych będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 6. Promocje organizowane przez Sklep nie łączą się, chyba że zaznaczono inaczej.
 7. Produkty dodawane do zamówienia bezpłatnie nie podlegają wymianie i reklamacjom.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać płatności za złożone zamówienie w następujący sposób:
  1. przelewem bankowym na rachunek 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski
   nr konta 77 1050 1070 1000 0092 5921 4527
  2. gotówką przy odbiorze przesyłki,
  3. płatnościami online, kartą kredytową realizowanymi przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy (https://www.przelewy24.pl/), ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  4. płatnościami online, kartą kredytową realizowanymi przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (https://tpay.com) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym prze z Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, REGON 300878437 oraz NIP 7773061579.

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionych w Sklepie internetowym produktów jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres dostawy podany w trakcie składania zamówienia.
 2. Dla zamówień złożonych do godziny 14:00 dostawa następuje zazwyczaj w następnym dniu roboczym w godzinach od 9:00 do 18:00.
 3. Kurier nie ma obowiązku kontaktować się telefonicznie z Klientem przed doręczeniem.
 4. W przypadku nieobecności Klienta Kurier pozostawia awizo z danymi umożliwiającymi kontakt.
 5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie lub niezgodności z zamówieniem przesyłkę należy odesłać.
 6. Na terenie Bielska-Białej oraz do 15km poza granicami miasta Sklep dostarcza towar własnym transportem w godzinach od 17:00 do 22:00 w dni robocze.
 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów w siedzibie Sklepu:
  1. 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała.
 8. Warunki oraz cennik dostaw jest dostępny pod adresem https://www.4lapy.pl/warunki-dostawy

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.
 3. Zwracane produkty oraz dołączone akcesoria nie mogą nosić śladów użytkowania.
 4. Wraz ze zwracanymi produktami Klient powinien odesłać wszystkie bezpłatne produkty oraz dokumenty dołączone do zamówienia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy produkty należy odesłać na adres: 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. REKLAMACJE

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.)
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym produktem na adres 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe ( np. z powodu wyczerpania zapasów lub zaprzestania produkcji ) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
 6. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną natychmiast zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego produktu.

X. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Administrator oświadcza, że Klient nie ma obowiązku przekazania Administratorowi swoich danych osobowych jednocześnie wskazując, że zrealizowanie złożonego zamówienia jest uzależnione od podania przez Klienta danych wyszczególnionych w formularzu zamówienia.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz Regulaminu, na co Klient dobrowolnie wyraża zgodę. Klient może wyrazić również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, ulicę, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail oraz w przypadku przedsiębiorców, NIP.
 5. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłaszania żądania ich usunięcia. W celu realizacji tych uprawnień Klient może skontaktować się ze Sklepem wysyłając:
  1. e-mail na adres: biuro@4lapy.pl
  2. listownie na adres 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała.
 6. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Produkty prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Klient składając zamówienie w Sklepie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników oraz Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu pod adresem http://4lapy.pl/regulamin oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta.
 4. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.08.2018r, a jego postanowienia mają zastosowanie do wszystkich zamówień dokonanych po tym dniu.
 7. Regulamin jest dostępny pod adresem http://4lapy.pl/regulamin